پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام سرقت، نبش قبر حرام

وابسته

نبش قبر با سرقت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 487
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 520
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 508