پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نبش قبر حرام

وابسته

امام زاده، تخریب قبور امام زادگان

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 93
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 267
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 251