پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز میت، نبش قبر حرام

وابسته

بطلان نماز میت، دفن میت بدون نماز، نماز میت بعد از دفن

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 85، 94
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 454
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 113
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 246
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 11، 150