پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

اعم از این که مستقیما حرام باشد یا سبب حرمت موضوع دیگر باشد.

مترادفات

از واژه «محرمات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حرام ( فقه )، محظور، مُحَرَّم ( حرام )

اعم

موضوعات احکام تکلیفی

اخص

آمیزش حرام ( فقه )، احتکار حرام، احقاق باطل، ازاله حرام، استغاثه حرام، استغفار حرام، اعانت حرام، انتقاد از خدا، تحریک حرام، تزیین حرام، تزیین خانه برای حرام، تشبیب حرام، تشبّه حرام، تعلم حرام، تعلم شعبده، تقویت باطل، تقیه حرام ( فقه )، تنجیم حرام، توریه حرام، جادّه کردن کلیسا، جادّه کردن کنیسه، خشمگین کردن ابوین، خصای انسان، خیانت ( فقه )، دروغ حرام ( فقه )، شعبده ( فقه )، صید حرام، غلو نسبت به امامان، غیبت حرام، قیافه شناسی، گناه ( فقه )، لهو حرام، مال حرام ( فقه )، مبارزه حرام، محرمات پوشش، محرمات حلال گوشت، محرمات مسجد، مسکر، موسیقی حرام، نبش قبر حرام، نگاه حرام، نیم خورده حرام
به لحاظ آشامیدن و خوردن:
محرمات آشامیدن، محرمات خوردن
به لحاظ حدث:
محرمات تخلّی، محرمات جنب، محرمات حایض، محرمات نفسا
به لحاظ سیاسات:
شهادت به حرام، قذف حرام، قضاوت حرام، محرمات قصاص، محرمات قضاوت
به لحاظ عبادات:
اعتکاف حرام، روزه حرام، صدقه حرام، محرمات احرام، محرمات اعتکاف، محرمات نماز جمعه، نماز جماعت حرام
به لحاظ عقد و ایقاع:
اخدان
به لحاظ معاملات:
اجاره بر محرمات، اجاره حرام، بیع حرام، تدلیس ( فقه )، تصویر مُحَرَّم، ساخت محرمات، شرط حرام، طلاق حرام، طلب رزق حرام، عهد بر حرام، قرض حرام، قسم حرام، کسب حرام ( فقه )، محرمات نکاح، نکاح حرام ( فقه )، وصیت حرام، وقف حرام

وابسته

آشامیدن محرمات، آلات حرام، آیه حظر، اجاره بر محرمات، اجاره خانه، اجاره دکان، اجاره محرمات، اجرت تصویر، اجرت محرمات، اذان حرام، اسباب اباحه محرمات، استعمال حرام، استعمال ظرف طلا، استعمال ظرف نقره، استمتاع از حایض، اشتباه حلال با حرام، افطارحرام، اقتنای ظرف طلا، اقتنای محرمات، انتفاع از طلا، انتفاع از نقره، انتفاع حرام، انفاق حرام، بیع برای محرمات، تحریم ( فقه )، ترک ( فقه )، ترک محرمات ( فقه )، تزیین با نقره، تشبیب، تعلیم محرمات، جنابت از حرام، حسابرسی محرمات، حضور در مجلس لهو، حلال، حمل محرمات، خوردن در ظرف طلا، خوردن در ظرف نقره، خوردن مال حرام ( فقه )، رشوه برای امر حرام، رقص، سرقت محرمات، عرق جنب از حرام، فال گیری، کتب سحر، کتب قیافه شناسی، ماه حرام ( فقه )، مباحات ( فقه )، مدیریت محرمات، مستحبات ( فقه )، معاشرت با نامحرم، معالجه با محرمات، نهی از محرمات، هتک کلیسا، هتک کنیسه، هَجو، واجبات، وصیت به حرام، وکالت در محرمات، ولادت حرام

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه محرمات به زیرصفحه محرمات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • الفتاوی المیسرة : صفحه 20
  • الفقه جلد 93 : صفحه 5
  • الکافی فی الفقه : صفحه 109
  • مصباح الفقاهة جلد 1 : صفحه 228
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 474