پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نبش قبر حرام

وابسته

شهید ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 93
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 354
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 267
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 251