پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اجاره منقول

وابسته

نباتات ( فقه )

منابع

  • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الاجاره) : صفحه 276