پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

سجده بر نباتات، سجده برلباس

وابسته

نباتات ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 422