پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نباتات، سجده ( فقه )

اخص

سجده بر لباس از نباتات
به لحاظ خوردن:
سجده بر نباتات خوراکی، سجده بر نباتات غیر خوراکی
به لحاظ مکان رویش:
سجده بر نباتات روییده بر آب، سجده بر نباتات زمین
به لحاظ نوع:
سجده بر برگ، سجده بر پوست درخت، سجده بر توتون، سجده بر چوب، سجده بر حصیر، سجده بر خوراک حیوان، سجده بر درخت خرما، سجده بر زغال، سجده بر ساقه پنبه، سجده بر طبری، سجده بر کنف، سجده بر گُل، سجده بر میوه جات، سجده بر نباتات داروئی
به لحاظ پوشش:
سجده بر نباتات پوشیدنی، سجده بر نباتات غیر پوشیدنی

وابسته

نباتات ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 555
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 89
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 149
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 158
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 411، 416
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 267
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 434