پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گُل» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

أوراد، وَرْد

اعم

نباتات ( فقه )

اخص

بنفشه، شکوفه، گل خطمی، گل درخت مبیع، گل نیلوفر، گل یاسمن

وابسته

تصویر گُل، خوردن گل، زکات گُل، سجده بر گُل، نماز مقابل گُل

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گُل به زیرصفحه گُل/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 444