پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام میت، مستثنیات

اخص

نبش قبر بعد پوسیدگی، نبش قبر مدفون بدون اذن ولی
به لحاظ تدارک:
نبش قبر برای استقبال، نبش قبر برای تکفین، نبش قبر برای حنوط، نبش قبر برای غسل
به لحاظ سبب:
نبش قبر برای اثبات حق، نبش قبر برای اخراج مال، نبش قبر برای حفظ میت، نبش قبر برای دفن أجزا، نبش قبر برای کفن غصبی، نبش قبر برای مال غصبی، نبش قبر به وصیت
به لحاظ مکان:
نبش قبر از مکان غصبی، نبش قبر از مکان غیر ماذون، نبش قبر از مکان هتک، نبش قبر در مسجد، نبش قبر کافر در مقبره مسلمان، نبش قبر مسلمان در مقبره کفار

وابسته

تخریب قبور امام زادگان، تخریب قبور صالحان، تخریب قبور علما، نبش قبر ( فقه )

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه (188-189)
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 94
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 452
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 353
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 504
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 268
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 252