پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مستثنیات نبش قبر، نبش قبر ( فقه )

وابسته

دفن اجزای میت

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 359
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 269
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 254