پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفن، مستثنیات نبش قبر، نبش قبر ( فقه )

وابسته

دفن میت بدون کفن، نبش قبر برای کفن غصبی

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 94
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 454
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 358
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 504
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 268
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 11، 253