پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مستثنیات نبش قبر، نبش قبر ( فقه )

وابسته

دفن میت در مکان غصبی، مکان غصبی، نبش قبر از مکان غیر ماذون

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 94
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 452
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 354
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 504
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 252