پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مستثنیات نبش قبر، نبش قبر ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 94
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 268
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 252