پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مستثنیات نبش قبر، نبش قبر ( فقه )

وابسته

اجازه وارث برای دفن در قبر غیر، پوسیدگی، تخریب قبور مندرس، دفن در قبر غیر

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 93
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 452
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 353
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 504
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 267
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه (250-251)، 251