پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام وصیت، مستثنیات نبش قبر، نبش قبر ( فقه )

وابسته

انتقال میت به اماکن مقدس، وصیت به دفن در مکان معین

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 95
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 270
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 256