پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

طهارت تبعی

وابسته

آلات ( فقه )، آلات آبکشی، آلات اخراج غساله، آلات پخت انگور، آلات طهارت، اسلام کافر، انقلاب ( فقه )، شستن آلات غسل میت، شستن میت، طهارت با اسلام، طهارت تبعی لباس

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 132
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 291
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 61
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 57