پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

طهارت تبعی، طهارت لباس

وابسته

اسلام کافر، جوشش با آتش، طهارت تبعی آلات، غَسّال

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 299
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 116
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 103