پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

طهارت تبعی آلات

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 299