پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شستن میت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

غَسل میت

اعم

شستن، مستحبات غسل میت

اخص

شستن دو دست میت، شستن سر میت

وابسته

شستن آلات غسل میت، شستن ظروف غسل میت، طهارت تبعی آلات، غسل میت زیر لباس، غُسل میت، میت

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 413
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 183
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 72
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 350
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 118، 152
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 162