پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات طهارت

وابسته

طهارت تبعی آلات

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 55