پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

طهارت با غیر آب

وابسته

اسلام ( فقه )، بدن کافر، طهارت تبعی آلات، طهارت مسلمان

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 315
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 131
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 103