پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام غسل، احکام میت، شستن

وابسته

شستن میت، طهارت تبعی آلات

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 72
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 143
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 14