پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

غیبت ( فقه )

اخص

غیبت اهل تسنن، غیبت فاسق، غیبت مؤمن، غیبت مسلمان غیر محکوم به کفر

وابسته

غیبت کافر ( فقه )، مسلمان ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه غیبت مسلمان به زیرصفحه غیبت مسلمان/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 338
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 113