پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «غیبت ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اغتیاب ( فقه )

اعم

گناه ( فقه )

اخص

غیبت بدون قصد انتقاص، غیبت توسط ذو لسانین
به لحاظ استثنا از حکم:
غیبت اهل ریبه، غیبت بدعت گذار ( فقه )، غیبت تقیه‌ای، غیبت در ارشاد مستشیر، غیبت در استفتاء، غیبت در تظلّم خواهی، غیبت در جرح روات، غیبت در جرح شاهد، غیبت در دفع ضرر از مغتاب، غیبت در رد ادعای باطل، غیبت در رد مدعی نسب، غیبت در رد مغتاب، غیبت در رد مقاله باطل، غیبت در مقام تفضیل، غیبت در مقام شهادت بر منکرات، غیبت مصلحتی
به لحاظ حکم تکلیفی:
غیبت حرام، غیبت مباح ( فقه )، غیبت مستحب، غیبت مکروه، غیبت واجب
به لحاظ دین غیبت شونده:
غیبت کافر ( فقه )، غیبت مسلمان
به لحاظ سامع:
غیبت بدون حضور مخاطب، غیبت درحضور مخاطب
به لحاظ شخص:
غیبت از غیر محصور، غیبت اهالی شهر، غیبت شخص
به لحاظ عدم تکلیف غیبت شونده:
غیبت کودک، غیبت مجنون
به لحاظ علم مخاطب:
غیبت با جهل مخاطب، غیبت با علم مخاطب
به لحاظ معلومیت مغتاب:
غیبت از مجهول، غیبت از مردد، غیبت از معلوم
به لحاظ مغتاب به:
غیبت به ذکر ترک اولی، غیبت به ذکر عیب، غیبت به صفات ممیزه، غیبت به نقص
به لحاظ وسیله غیبت:
غیبت به اشاره، غیبت به تعریض ( فقه )، غیبت به حکایت، غیبت به زبان، غیبت به نوشته، غیبت تلفنی

وابسته

آیه غیبت، اسباب وضو، استماع غیبت ( فقه )، انگیزه غیبت، بهتان ( فقه )، حق غیبت، حق مؤمن ( فقه )، ردّ غیبت، سخن چینی ( فقه )، شنونده غیبت، غیبت شونده ( فقه )، غیبت کننده ( فقه )، کسب به غیبت، کفاره غیبت ( فقه )، گناه غیبت، مستثنیات غیبت ( فقه )، موانع قبولی نماز، نهی از محرمات، وضو بعد از غیبت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه غیبت ( فقه ) به زیرصفحه غیبت ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • الفتاوی المیسرة : صفحه 387
  • القواعد و الفوائد جلد 2 : صفحه 146
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 31 : صفحه 330
  • حواریات فقهیه : صفحه 299
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه (315-335)، 364
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 119، 136