پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

غیبت مسلمان

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 124