پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

غیبت مسلمان

وابسته

شیعه دوازده امامی ( فقه )، غیبت اهل تسنن، مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه غیبت مؤمن به زیرصفحه غیبت مؤمن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 63
  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 5 : صفحه (187-188)
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 319، 364
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 113
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه (124-125)