پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

غیبت مسلمان

وابسته

اهل تسنن ( فقه )، غیبت مؤمن

منابع

  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 5 : صفحه 188
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 319
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 113