پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب نماز ( فقه )، مکروهات

اخص

اسدال ردا در نماز
به لحاظ اجزای نماز:
جمع بین دو سوره در نماز، قرائت نماز به یک نفس، قرائت یک سوره در دو رکعت، مکروهات رکوع، مکروهات سجده نماز، مکروهات قنوت
به لحاظ توجّه:
حدیث نفس در نماز، عدم حضور قلب در نماز، غفلت در نماز
به لحاظ حالت:
احتفاز، اقعا در نماز، تشاغل در نماز، تکاسل در نماز، گیسوی بافته در نماز مرد
به لحاظ خبائث:
آروغ نمازگزار، امتخاط در نماز، تف در نماز، تنخم در نماز
به لحاظ فعل:
برگشت چشم از قبله، برگشت صورت از قبله، بستن چشم در نماز، تکیه نمازگزار به عصا، چیدن مودر نماز، خمیازه در نماز، خودداری از خواب در نماز، داخل کردن انگشتان در یکدیگر، داخل کردن دست زیر لباس، دست فشردن در نماز، سکوت در نماز جهت استماع، سلام به نمازگزار، عمل بیهوده در نماز، فعل در نماز، فَرْقَعت انگشتان، گذاشتن دست بر خاصره، گذاشتن دست به پهلو، لهو در نماز، مسح محل سجده نماز، نگاه به اشیاء در نماز، نگاه تیز به آسمان در نماز
به لحاظ نوع نماز:
مکروهات نماز باران، مکروهات نماز جماعت، مکروهات نماز جمعه، مکروهات نماز عیدین، مکروهات نماز میت
به لحاظ پوشش:
اشتمال صمّاء، اکتمام، بستن کمر در نماز، توشح در نماز، دهان بند در نماز مرد، دهن بند، نقاب در نماز

وابسته

پوشش جوراب تنگ، چسباندن قدمین در قیام، مستحبات نماز، نماز ( فقه )، نماز مکروه، واجبات نماز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مکروهات نماز به زیرصفحه مکروهات نماز/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 27 : صفحه 102
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 361
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 85
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 284
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 368
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 220