پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

حکم: حکم اعانت بر حسب اختلاف موارد پنج قسم است:

4. حرام: اگر مورد اعانت امری حرام باشد مانند فروش سلاح به دشمنان دین 5 و کمک به ستمگر در ستمگری وی 6 اعانت حرام است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 558

اصطلاح‌نامه

اعم

اعانت ( فقه )، محرمات

اخص

اعانت بر اتلاف مال، اعانت بر شرط حرام، اعانت بر صید حرم، اعانت بر گناه، اعانت در سرقت، اعانت در محاربه، اعانت ظالم، اعانت فاسق، اعانت مشرکین در جنگ، اعانت مُحْرِم بر صید

وابسته

اعانت مباح، اعانت مستحب، اعانت مکروه

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 124
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 558