پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

اخص

آلات قمار ( فقه )، آلات لهو

وابسته

آلات مشترکه، اقتنای آلات حرام، بیع آلات حرام، تغییر هیئت آلات حرام، خرید آلات حرام، ساخت آلات حرام، شکستن آلات حرام، کسب به آلات حرام، محرمات

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 211
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 403
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 495
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 15
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 25
  • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 12
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 10
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 82
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 59