عملکردها

قواعد فقهی ( فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

ب) تفاوت قاعده فقهی با مسأله‌ی فقهی:

هر گاه در احکام واقعی و ظاهری، موضوع حکم، امری خاص و معین باشد، مانند وجوب نماز و روزه و یا صحت رهن و بیع، آن حکم را مسأله‌ی فقهی گویند.

ولی چنانچه موضوع حکم، عام و کلی و منطبق بر موارد متعدد باشد، به نحویکه، حکم همه‌ی آن موارد، در قضیه یکجا بیان شود مانند «لا ضرر ولا ضرار فی‌الاسلام»، آن را قاعدة فقهی گویند.

اصطلاح‌نامه

اعم

فقه ( حوزه اصلی )، قواعد ( فقه )

اخص

قاعده التعزیر دون الحد، قاعده دفع افسد به فاسد، قواعد اولیه فقهی، قواعد ثانویه فقهی، قواعد فقهی خاص، قواعد فقهی عام

وابسته

بازار کار، حفظ حکومت اسلامی، ضابط فقهی، قاعده تولّی و تبرّی، مسایل فقهی، نظریه فقهی

== منابع ==magshow.php?kind=157

  • القواعد الفقهیة جلد 1 : صفحه ، 20
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 34 : صفحه 73
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 513
  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 9