پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی ( فقه )

اخص

اصل حریت، قاعده ارشاد، قاعده اشتراک، قاعده اصالت صحت ( فقه )، قاعده اضطرار، قاعده الضرورات تتقدر بقدرها، قاعده انتفاء کل به انتفاء جزء‌، قاعده انتفاء‌ مشروط بانتفاء شرطه، قاعده اهم و مهم ( فقه )، قاعده تجاوز ( فقه )، قاعده تداخل اسباب و مسببات ( فقه )، قاعده تسامح در ادله سنن ( فقه )، قاعده تعیین، قاعده تقیه، قاعده جب، قاعده حرمة‌ تقریر الجاهل علی جهله، قاعده حرمت تصرف در مال غیر، قاعده حل، قاعده رجوع جاهل به عالم، قاعده سبق، قاعده سوق، قاعده غرور، قاعده قرعه ( فقه )، قاعده کل واجب بالعنوان الاولی یتقدم علی الواجب بالعنوان الثانوی، قاعده لا ضرر، قاعده لا مسامحة فی التحدیدات، قاعده لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق، قاعده میسور ( فقه )، قاعده نفی سبیل ( فقه )، قاعده نفی عسر و حرج ( فقه )

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 1 : صفحه 26