پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

قواعد فقهی ( فقه )، مسایل فقهی، نظریه فقهی

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 1 : صفحه 10