پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

از موارد جواز غیبت (--» غیبت) موردی است که حفظ آبروی غیبت شونده منوط به آن است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 83

اصطلاح‌نامه

اعم

مستثنیات

اخص

به لحاظ غیبت:
غیبت تقیه‌ای، مصلحت در غیبت
به لحاظ مغتاب:
جرح روات، جرح شاهد ( فقه )، غیبت اهل ریبه، غیبت بدعت گذار ( فقه )، غیبت کافر ( فقه )
به لحاظ مغتاب به:
دفع ضرر از مغتاب، رد مدعی نسب، ردع مغتاب از منکر، غیبت در ارشاد مستشیر، غیبت در استفتاء، غیبت در تظلّم خواهی، غیبت در دفع ضرر از مغتاب، غیبت در رد ادعای باطل، غیبت در رد مقاله باطل، غیبت در مقام تفضیل، غیبت در مقام شهادت بر منکرات

وابسته

غیبت ( فقه )، غیبت به ذکر ترک اولی

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 160
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 27
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه (66-71)
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 83
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه (342-358)
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه (114-116)
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 129