پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گناه ( فقه )

وابسته

غیبت ( فقه )

منابع

  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 5 : صفحه 186
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 318
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 123