پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حق مؤمن ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حق برادر دینی

اعم

حقوق ( فقه )

اخص

اجابت دعوت مؤمن، تسمیت، جواب تسمیت، حسن ظن به مؤمن ( فقه )، زیارت مسافر مؤمن، سلام به مؤمن، عیادت بیمار، معانقه مسافر مؤمن

وابسته

تقاص از حق مؤمن، غیبت ( فقه )، مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حق مؤمن ( فقه ) به زیرصفحه حق مؤمن ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 25
  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 6 : صفحه 106، 111
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 365، 366