پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شهادت، غیبت ( فقه )

وابسته

جرح شاهد ( فقه )

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 27
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 342، 354
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 116
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 133