پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «غُسل میت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مرده شوری

اعم

تجهیز میت، غسل واجب

اخص

غسل تقیه‌ای میت، غسل ثلاثه میت با آب خالص، غسل میت از طرف راست، غسل میت با تعذر دفن، غسل میت با دستگاه، غسل میت با عدم غسال، غسل میت با گل خطمی، غسل میت به امر، غسل میت به قرعه، غسل میت پسر سه ساله، غسل میت محترق، غُسل میت اعضا
به لحاظ آب:
غسل میت با آب کم، غسل میت با آب گرم، غسل میت با تعذر استعمال آب، غسل میت با نه رطل
به لحاظ آب غسل:
غسل میت با آب جاری، غسل میت با آب سرد، غسل میت با آب غصبی، غسل میت با آب کُر
به لحاظ احرام میت:
غسل میت محل، غسل میت مُحْرم
به لحاظ اذن ولی:
غسل میت بدون اذن ولی، غسل میت بدون ولی
به لحاظ اسلام میت:
غسل میت کافر، غسل میت مسلمان
به لحاظ اغسال:
غسل میت با آب خالص، غسل میت با سدر، غسل میت با کافور
به لحاظ تعدد غاسل:
غسل میت با تعدد غاسل، غسل میت با وحدت غاسل
به لحاظ جنسیت غاسل:
غسل میت توسط مماثل
به لحاظ جنسیت میت:
غسل میت خنثی، غسل میت زن، غسل میت مرد، غسل میت مشتبهه در جنس
به لحاظ زمان:
غسل میت بعد از دفن، غسل میت بعد سرد شدن، غسل میت قبل مرگ
به لحاظ ساتر:
غسل میت با پوشش عورت، غسل میت بدون پوشش، غسل میت زیر لباس
به لحاظ عدد:
غسل اول میت، غسل دوم میت، غسل سوم میت، غسل میت با یک غسل، غسل میت بیش از سه بار
به لحاظ غاسل:
غسل میت توسط افقه، غسل میت توسط اقرأ، غسل میت توسط اهل تسنن، غسل میت توسط جنب، غسل میت توسط عدول، غسل میت توسط غیر مماثل، غسل میت توسط کافر، غسل میت توسط کودک، غسل میت توسط محارم، غسل میت توسط مسن تر، غسل میت توسط مکلف، غسل میت توسط مولی، غسل میت توسط نابینا، غسل میت توسط نامحرم، غسل میت توسط وراث، غسل میت توسط ولی، غسل میت کنیز
به لحاظ مکان:
غسل میت در بلندی، غسل میت در خانه، غسل میت در محل غسل، غسل میت در مکان غصبی، غسل میت زیر آسمان، غسل میت زیر سایبان
به لحاظ میت:
غسل جنین سقط شده، غسل محارب، غسل مرجوم، غسل مقتول، غسل میت اسیر مسلمان، غسل میت جنب، غسل میت دختر سه ساله، غسل میت قطاع الطریق، غسل میت کودک، غسل میت لص، غسل میت لقیط، غسل میت متلاشی، غسل میت مجنون، غسل میت مشتبهه در دین، غسل میت ولد الزنا
به لحاظ نوع غسل:
غسل ارتماسی میت، غسل ترتیبی میت

وابسته

آداب غسل میت ( فقه )، آلات غسل میت، أجزای جدا شده انسان، اجاره بر غُسل میت، اجرت غُسل میت، اذن غُسل میت، استغفار در غُسل میت، استقبال میت، استمرار نیت غسل، اعاده غسل میت، بخشش آب غسل میت، بطلان غُسل میت، تثلیث اغسال میت، ترک بعض اغسال میت، تغییر غسل میت، تقدیم غسل میت، تنجس کفن، تیمم میت، خروج ادرار بعد غسل میت، خروج منی بعد غسل میت، خرید آب غسل میت، دفن میت بدون غسل، ذکر در غسل میت، رکوب میت در غسل، سایبان غسل میت، سقوط غسل میت، شستن پا قبل غسل میت، شستن ظروف غسل میت، شستن میت، علم به غسل میت، غسل جنابت میت، غسل مس میت، غَسّال، قرعه در غسل میت، مباشرت در غسل میت، مس میت، مس میت قبل از تکمیل غسل، مستحبات غسل میت، مسح شکم میت هنگام غسل، مقدمات غسل میت، مکروهات غسل میت، میت، نبش قبر برای غسل، نماز میت، نیت غسل میت، وجوب غسل میت، وضو برای غسل میت، وضوی میت، ولی میت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه غُسل میت به زیرصفحه غُسل میت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • التنقیح فی شرح العروة (طهارت) جلد 5 : صفحه 299
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 403
 • الفقه جلد 9 : صفحه 375
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 178
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 13 : صفحه 49
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 36، 69، 72
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 335، 345
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 368، 371
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 2
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 30، 124
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 1 : صفحه 66، 289
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 25
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 1 : صفحه 80
 • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 179
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 162
 • کتاب الطهارة, الاول : صفحه 100
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 183
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 3
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 118
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 2 : صفحه 687
 • منهاج الصالحین جلد 1 : صفحه 73
 • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 5، 457