پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام غسل، احکام میت، قرعه ( فقه )

وابسته

غسل میت به قرعه، غسل میت مشتبهه در جنس، غُسل میت

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 361
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 78
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 91
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 432