پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام غسل، احکام میت، تغییر ( فقه )

وابسته

اعاده غسل میت، غسل ترتیبی میت، غُسل میت

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 404
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 69
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 353
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 371
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 162
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 183
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 119
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 457