پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اجرت واجبات، احکام غسل، احکام میت

وابسته

غُسل میت، مقدمات غسل میت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 71
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 345
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 140
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 12