پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ولایت

اخص

اجرای احکام الهی ( فقه )، اجرای تعزیرات، اختیار ولیّ امر در قانون گذاری، اختیارات ولی فقیه در خارج مرزها، بسیج سپاه، تصرف اموال امام ( ع )، تعیین استانداران، جمع آوری خراج، حکم به هلال، عفو مجازات، گرفتن جزیه، گرفتن خمس، گرفتن صدقات، گرفتن مالیات، مدیریت رسانه‏ گروهی، مصرف مالیات در مصالح مسلمین

وابسته

قلمرو ولایت اولی الامر، ولایت فقیه ( فقه )، ولی فقیه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اختیارات ولی فقیه به زیرصفحه اختیارات ولی فقیه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=82&showitem=826[۱]

  • ولایت فقیه : صفحه 50
  • ولایت فقیه : صفحه (129-131)