پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مجازات ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عقاب ( فقه )، عقوبات ( فقه )، عقوبت ( فقه )، کیفر ( فقه )

اعم

جزاء ( ثواب و عقاب اعمال )، سیاسات

اخص

مجازات فروشنده سمّ
به لحاظ محل:
مجازات جاسوس ( فقه )، مجازات رؤسای تحت نفوذ بیگانه
به لحاظ نوع:
تأدیب، حدود ( عام )، دار آویختن، قصاص ( عقوبت )، مجازات عبد، مجازات مالی ( فقه )

وابسته

استیفای عقوبت، بی حسی اعضا، تغلیظ عقوبت، جنون بعد از جنایت، دعوی در عقوبات، رجوع شاهد عقوبات، عفو مجازات، فلسفه احکام ( فقه )، فلسفه مجازات در اسلام

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مجازات ( فقه ) به زیرصفحه مجازات ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=198

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 30 : صفحه 269
  • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 28
  • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 5 : صفحه 8
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 223