پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «طهارت قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

طهارت مصحف

اعم

طهارت از خبث ( فقه )

وابسته

اخراج محترمات از مستراح، برداشتن قرآن از نجاست، تنجیس قرآن، طهارت آلات قرآن، طهارت کتب حدیث، گذاشتن قرآن روی نجاست، مس خط قرآن

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 289
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 119
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 169
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 124
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه (478-479)، 482