پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، برداشتن، واجبات

وابسته

طهارت قرآن، گذاشتن قرآن روی نجاست

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 480