پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

طهارت از خبث ( فقه )

وابسته

آلات قرآن، جلد قرآن، طهارت قرآن

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 119
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 124
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه (478-479)