پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

خوردن

اخص

خوردن از خانه برادر، خوردن از خانه پدر، خوردن از خانه خاله، خوردن از خانه خواهر، خوردن از خانه دایی، خوردن از خانه دوست، خوردن از خانه شوهر، خوردن از خانه عمه، خوردن از خانه عمو، خوردن از خانه فرزند، خوردن از خانه مادر، خوردن از خانه موکل

وابسته

رخصت در خوردن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه خوردن بی اجازه از خانه غیر به زیرصفحه خوردن بی اجازه از خانه غیر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 30
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 341
 • الفقه جلد 76 : صفحه (299-302)
 • المهذب البارع جلد 4 : صفحه 236
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 471
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 2 : صفحه 162
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 169
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 406
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 124
 • کفایة الاحکام : صفحه 253
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 305
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 97