پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام خوردن، رخصت ( فقه )

وابسته

خوردن بی اجازه از خانه غیر

منابع

  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 5 : صفحه 183