پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام وکالت، خوردن بی اجازه از خانه غیر

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 169
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 406
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 99